Για την εγγραφή των μαθητών στην Α’ Γυμνασίου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (θα συμπληρωθεί από γιατρό παθολόγο/παιδίατρο)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ που θα αφορά την κηδεμονία και την ενημέρωσή του για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας από το σχολείο.

Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Για τη Β’ και Γ’ Γυμνασίου παρακαλούμε να προσέρχεστε να ελέγξετε τα στοιχεία σας και να υπογράψετε.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά 8.30 με 13.30 μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου και θα συνεχίσουν από 1η Σεπτεμβρίου.