Η εξέταση στην Αρχαιοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και στην Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία είναι τρίωρη από 08.30 έως 11.30.