Την Τετάρτη 22 Μαϊου, η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης του σχολείου μας κ Καρσανίδου Μαγδαληνή, πραγματοποίησε μια ενημερωτική παρουσίαση για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ), την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και το Φάσμα του Αυτισμού (ΦΑ) στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στόχος της επιμόρφωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με:

  • Την αναγνώριση σημαδιών και συμπτωμάτων: Η έγκαιρη αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν μαθητές με ΕΜΔ, ΔΕΠΥ ή ΦΑ αποτελεί το πρώτο βήμα για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης.
  • Την κατανόηση των δυσκολιών: Η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές με ΕΜΔ, ΔΕΠΥ ή ΦΑ αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται πληροφορίες, μαθαίνουν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους.
  • Την ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας: Παρουσιάστηκαν πρακτικές στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με ΕΜΔ, ΔΕΠΥ ή ΦΑ, συμβάλλοντας στην ακαδημαϊκή πρόοδό τους και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.
  • Την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: Η καλλιέργεια ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι μαθητές αισθάνονται αποδεκτοί και ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής, αποτελεί βασικό στόχο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Η παρουσίαση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τα βασικά χαρακτηριστικά και τα αίτια των ΕΜΔ, ΔΕΠΥ και ΦΑ, έως τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τις διαθέσιμες υποστηρικτικές δομές. Η κ Καρσανίδου χρησιμοποίησε πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινή σχολική εμπειρία, καθιστώντας την παρουσίαση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και κατανοητή.

Ακολούθησε συζήτηση, όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες και προβληματισμούς. Η κ Καρσανίδου απάντησε με σαφήνεια και ειλικρίνεια, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.

Ευχαριστούμε θερμά την κ Μαγδαληνή Καρσανίδου για την εμπειρία και το πάθος της που μοιράστηκε μαζί μας.