Επισκοπή, 592 00, Νάουσσα

Τηλέφωνο: 2332044389

email: gymepisn@sch.gr