Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν είναι απλώς μια ευχάριστη δραστηριότητα, αλλά ένας θεμελιώδης τρόπος ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών. Είναι απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εκπαίδευση.